RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Astudiaeth achos adeilad Canolfan Chwaraeon Glynebwy

Bydd yr Ysgol 2-3 llawr ar Wastad Melin Oer, Glynebwy yn darparu ar gyfer 1200 disgybl. Mae'r adeilad yn rhoi amgylchedd dysgu agored, hyblyg a iach a all addasu i newidiadau yn y dyfodol, boed hynny mewn addysgeg neu amgylchedd. Mae cyfleusterau'n ysgol 'calon ysgol' gymunol (Prif Neuadd a Bwyta); Canolfan Adnoddau Dysgu integredig; pedwar Clwstwr Dysgu (ystafelloedd dosbarth hyblyg a gofodau grŵp aml-ddefnydd), meysydd pwnc arbenigol a chynllun tirlunio helaeth.

 Wedi'u cynllunio i gyrraedd graddiad 'Rhagorol' BREEAM, gyda nodweddion dylunio cynaliadwy yn cynnwys:ffabrig adeilad a defnydd effeithiol iawn, deunyddiau cynaliadwy a gyrchir yn lleol, golau naturiol yn yr holl ardaloedd dysgu, defnyddio canolfan ynni adnewyddadwy i'r holl safle, awyriad gydag adferiad gwres effeithiol iawn. Mae'n nod gan y Cyfnod Uwchradd sicrhau gostyngiad sylweddol mewn allyriadau carbon (Rhan L 2006) ac fe'i cynlluniwyd i fod yn gydnaws gyda'r amgylchedd naturiol a chymdeithasol.

 

Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.