RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Astudiaeth achos adeilad Canolfan Chwaraeon Glynebwy

Bydd Canolfan Chwaraeon a Hamdden Glynebwy, ar safle Gwastad Melin Oer, yn cymryd lle'r ganolfan bresennol ac yn rhoi cyfleuster chwaraeon o'r math diweddaraf i Flaenau Gwent a all gefnogi gofynion lleol (ac ehangach). Bydd y cyfleusterau, sy'n cynnwys pwll nofio 25m, pwll i ddysgwyr, atyniadau dŵr a neuadd chwaraeon 8 cwrt, hefyd yn cynnwys  ardaloedd cefnogaeth ar gyfer Cymuned Ddysgu 3-16 Glynebwy.

Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.