RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Y Gweithfeydd Glynebwy
The Works Slider 1The Works Slider 2
Wrth chwilio am le i fyw, dysgu, gweithio a chwarae ynddo, mae’r argraff y mae lle yn ei adael arnoch yn hollbwysig. Os ydy harddwch naturiol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn eich rhyfeddu, os ydych am fyw bywyd gwyrdd, os ydych am antur a chyffro wrth garreg drws ac os ydy cymuned yn beth pwysig ichi, yna byddai’n anodd dychmygu lle gwell ichi na’r Works, Glynebwy.

Dyma ddatblygiad cyffrous ac unigryw yng nghalon Blaenau Gwent, a fydd yn gyswllt ichi â phethau gwyrdd bywyd. Mae datblygiadau fel arfer yn tueddu i ganolbwyntio ar yr adeiladau yn unig, ond rydym ni'n rhoi'n sylw ar yr effaith y byddwn yn ei chael ar eich bywyd: trwy'r Campws Dysgu newydd, y tai eco-gyfeillgar a'r golygfeydd syfrdanol o gwmpas ardal Glynebwy.

Mae'r safle wedi datblygu'n gyflym iawn, sy'n gymeradwy ac yn enghraifft wych o sefydliadau'r sector cyhoeddus a phreifat yn cydweithio i ddod â bywyd newydd i Lynebwy.

Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.
Y Weledigaeth Y Weledigaeth

O adfeilion yr hen waith dur, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Llywodraeth y Cynulliad yn gweithio gyda’i gilydd i greu gweledigaeth newydd ar gyfer Glynebwy.

Swyddi Swyddi

Rydym wedi dechrau chwilio am bobl i lenwi swyddi adeiladu, ac er mwyn ceisio dod o hyd i bobl leol ar.

Cylchlythyr y Gweithfeydd: Gwanwyn 2013 Cylchlythyr y Gweithfeydd: Gwanwyn 2013

Croeso i rifyn y Gwanwyn o gylchlythyr contractwyr Y Gweithfeydd.

Glynebwy : Y Gweithfeydd
Glynebwy : Y Gweithfeydd
Play Video

Sefydlwyd y Gweithfeydd: Glynebwy dros ddeng mlynedd yn ôl yn sgil cau gwaith dur mwyaf Ewrop. Cynllun adfywio ydyw a gaiff ei arwain gan yr awdurdod lleol, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, ac a gefnogir gan Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd. Mae’r ffilm fer hon yn adrodd hanes y Gweithfeydd, yng ngeiriau’r bobl sydd wedi elwa ar y buddsoddiadau hyd yma gan gynnwys nyrs, adeiladwr, rhiant, myfyrwyr a phennaeth y Coleg. Caiff yr effaith ar bobl Glynebwy ei chofnodi er mwyn creu ‘munud mewn amser’. Datblygwyd y ffilm er mwyn galluogi pobl i weld graddfa ac ansawdd y ddarpariaeth heb orfod ymweld â’r safle.