RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Hawlfraint

Datganiad hawlfraint

Mae'r rhan fwyaf o'r deunydd a geir ar y safle hwn yn cael ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron oni nodir fel arall.
 
Gellir atgynhyrchu'r deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron (heblaw'r arfbais frenhinol) yn ddi-dâl ar unrhyw ffurf neu gyfrwng heb ofyn am ganiatâd penodol. Gellir gwneud hyn ar yr amod bod y deunydd yn cael ei atgynhyrchu'n gywir ac nad yw'r cyd-destun yn gamarweiniol.

Pan gaiff unrhyw un o'r eitemau ar y wefan sydd o dan hawlfraint y Goron ei hailgyhoeddi neu ei chopïo, mae'n rhaid enwi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint. Os cânt eu defnyddio at unrhyw ddiben arall, rhaid i chi ofyn am ganiatâd Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn fodlon hefyd i ddefnyddwyr greu cysylltiadau hypertestun â'r wefan hon.

I gael rhagor o wybodaeth am bolisi hawlfraint y Goron ac am drefniadau trwyddedu, darllenwch y canllawiau sydd ar wefan OPSI: http://www.opsi.gov.uk/advice/crown-copyright/copyright-guidance/index.htm


© Hawlfraint y Goron 1999 - 2007

Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.