RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Y Newyddion Gofalwch eich bod yn gwybod am y datblygiadau diweddaraf yn Y Gweithfeydd.
Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr (Cyfnod Uwchradd) yn croesawu myfyrwyr Blaenau Gwent yn wythnos gyntaf mis Medi 28/08/2013 Bydd myfyrwyr uwchradd Blaenau Gwent yn mwynhau cyfleusterau o'r radd uchaf wrth i Gymuned Ddysgu Ebwy Fawr (Cyfnod Uwchradd) agor ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd ar 2 Medi 2013. Bydd staff Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr yn symud i'r adeilad ddydd Llun 2 Medi a chaiff y disgyblion newydd eu haddysgu yn yr adeilad newydd o ddydd Gwener 6 Medi.
Diwrnod agored Cartrefi Dyfodol Cymru Diwrnod agored Cartrefi Dyfodol Cymru 16/08/2013 Dewch i ymweld â Chartrefi Dyfodol Cymru. Dydd Sadwrn 14 Mai 10.00am - 4.00pm.
New Sports Complex for Blaenau Gwent New Sports Complex for Blaenau Gwent 16/08/2013 The new sports complex on The Works site is progressing well. The steel structure can be seen from both sides of the site just to the north of the grass pitch which was established for the Eisteddfod in 2012. There is also a lot of work being carried out in the basement of the centre to install the plant room, swimming pool and flume pipe work and floor of the 25 meter pool. The contractors, Willmott Dixon, currently report that they are on target to hand the centre over to Blaenau Gwent by September 2013 in time for the opening of the Secondary phase of the Ebbw Fawr Learning Community School. The new sports centre will be a prominent building on the site and will easily accessed
Blaenau Gwent yn Dathlu Diwrnod Ewrop 09/05/2013 Dyfarnwyd dros £15m i Flaenau Gwent o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) ar gyfer tri phrosiect buddsoddi mawr fel rhan o’r rhaglen gydgyfeirio gyfredol.
State-of-the-art Learning Zone gets official opening 15/03/2013 The Blaenau Gwent Learning Zone had its official opening on Thursday 14 March, with Alun Davies, Deputy Minister for Agriculture, Fisheries, Food and European Programmes leading the celebrations.
Digwyddias cwrdd â’r cymdogion Digwyddias cwrdd â’r cymdogion 01/09/2011 Dewch i siarad gyda’r contractwyr sy’n gweithio ar safle’r Gweithfeydd a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau addysg a hamdden. Cyfle i gwrdd ag Archifdy Gwent sy’n symud i’r Swyddfeydd Cyffredinol sydd newid eu hymestyn, dysgu am Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent ac ymchwilio’r Ganolf ...
Declan yn adeiladu dyfodol disglair Declan yn adeiladu dyfodol disglair 26/08/2011 Sicrhaodd Declan Gaughran Brentisiaeth yn gweithio ar Hafan Dysgu newydd Blaenau Gwent gyda chwmni adeiladu Leadbitter Group.
Seremoni wobrwyo yn dathlu partneriaid yn gyfrifol am Passivhaus di-garbon cyntaf Prydain Seremoni wobrwyo yn dathlu partneriaid yn gyfrifol am Passivhaus di-garbon cyntaf Prydain 15/07/2011 Cafodd y Tŷ Llarwydd ei gydnabod am ei arloesedd blaengar yng Ngwobrau Adeiladu Arbenigrwydd Cymru 2011.
Tŷ Calch Glynebwy yn enghraifft wych o adeilad gwyrdd Tŷ Calch Glynebwy yn enghraifft wych o adeilad gwyrdd 04/07/2011 Bydd Glynebwy, cartref y datblygiad cyntaf o adeiladau sy’n defnyddio ynni’n effeithiol yn y DU, ar y map fel un o’r lleoliadau mwyaf pwysig ar gyfer cartrefi sy’n arbed gwres.
Y Gweithfeydd i groesawu prosiect arloesol ar gyfer dylunio cynaliadwy Y Gweithfeydd i groesawu prosiect arloesol ar gyfer dylunio cynaliadwy 15/06/2011 Mae prosiect newydd cyffrous ar droed yn y Gweithfeydd, yr adfywiad o’r hen weithfeydd dur yng Nglyn Ebwy.
Rhagoriaeth yn yr Amgylchedd Adeiledig Rhagoriaeth yn yr Amgylchedd Adeiledig 24/05/2011 Mae tŷ yng Nglynebwy - y Passivhaus dim carbon cyntaf yn y Deyrnas Unedig - wedi ennill gwobr bwysig gan Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig Cymru.
Gweithdy compost yn Y Gweithfeydd:Glynebwy yn plannu cynaliadwyedd ym meddyliau arbenigwyr adfywio Gweithdy compost yn Y Gweithfeydd:Glynebwy yn plannu cynaliadwyedd ym meddyliau arbenigwyr adfywio 23/03/2011 Buont i gyd yn trafod manteision a buddion defnyddio compost safon uchel.
Contract Seilwaith Safle yn dechrau yn Y Gweithfeydd: Glynebwy Contract Seilwaith Safle yn dechrau yn Y Gweithfeydd: Glynebwy 23/03/2011 Bydd y contract hollbwysig hwn hefyd yn darparu cyfleusterau a gwasanaethau fydd yn galluogi’r prosiectau sy’n cael eu hadeiladu a/neu eu hadnewyddu i fod ar agor i’r cyhoedd yn y dyfodol agos.
Cynnal diwrnod gyrfaoedd adeiladu ar gyfer ysgolion yn Y Gweithfeydd Cynnal diwrnod gyrfaoedd adeiladu ar gyfer ysgolion yn Y Gweithfeydd 11/02/2011 Gwahoddwyd ysgolion chweched dosbarth a cholegau o bob rhan o Dde Cymru i’r digwyddiad. Bu 13 o ddisgyblion yn bresennol.
Prosiect adfywio mwyaf Cymru yn dathlu pum mlynedd ar safle ac yn rhagweld llwyddiant ar gyfer 2011 Prosiect adfywio mwyaf Cymru yn dathlu pum mlynedd ar safle ac yn rhagweld llwyddiant ar gyfer 2011 31/01/2011 Mae Y Gweithfeydd yn dathlu pum mlynedd ar safle yng Nglynebwy.
Swyddfeydd Cyffredinol Swyddfeydd Cyffredinol 07/01/2011 Mae gweledigaeth newydd ar gyfer y Swyddfeydd Cyffredinol, yr adeilad eiconig sydd wrth graidd hen safle’r gwaith dur yng Nglynebwy.
Ysgolion Blaenau Gwent yn arwain ffilmio yn Y Gweithfeydd Ysgolion Blaenau Gwent yn arwain ffilmio yn Y Gweithfeydd 22/12/2010 Bu ysgolion o Flaenau Gwent yn cymryd rhan mewn ffilmio yn Y Gweithfeydd: Glynebwy.
Cadno arian yn ennill prif wobr cystadleuaeth ffotograffiaeth SNAP 2010 Cadno arian yn ennill prif wobr cystadleuaeth ffotograffiaeth SNAP 2010 21/12/2010 Cyhoeddwyd enillwyr SNAP, cystadleuaeth ffotograffiaeth bioamrywiaeth flynyddol Cyngor Blaenau Gwent.
Leadbitter yn sicrhau prosiect 27.6m Leadbitter yn sicrhau prosiect 27.6m 09/11/2010 Mae Leadbitter wedi sicrhau ail gam a cham terfynol cyflenwi’r prosiect Hafan Dysgu yn Y Gweithfeydd yng Nglynebwy, sy’n werth £27.8 miliwn.
Y Traeth a noddwyd gan Wilmott Dixon Y Traeth a noddwyd gan Wilmott Dixon 06/08/2010 Mae’r Cynghorydd Des Hillman, Arweinydd Cyngor Blaenau Gwent, yn croesawu pawb i Eisteddfod Blaenau Gwent.
Jocelyn Davies AC, Dirprwy Weinidol Tai ac Adfywio, yn ymweld Âr Swyddfeydd Cyffredinol yn Y Gweithfeydd Jocelyn Davies AC, Dirprwy Weinidol Tai ac Adfywio, yn ymweld Âr Swyddfeydd Cyffredinol yn Y Gweithfeydd 04/08/2010 Ymwelodd Jocelyn Davies AC â’r Swyddfeydd Cyffredinol yn ddiweddar i weld y cynnydd ar y gwaith adfer a datblygu £12 miliwn ar y Swyddfeydd Cyffredinol Gradd II rhestredig.
Twrnamaint RoboCup swyddogol cyntaf y Deyrnas Unedig yn ystod Eisteddfod Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd yn Y Gweithfeydd: Glynebwy Twrnamaint RoboCup swyddogol cyntaf y Deyrnas Unedig yn ystod Eisteddfod Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd yn Y Gweithfeydd: Glynebwy 16/07/2010 Bydd timau ymchwil roboteg o bob rhan o’r byd yn cystadlu yn y twrnamaint pêl-droed.
Iolo Williams a Jane Davidson AC yn agor y Ganolfan Adnoddau Amgylcheddol newydd yn Y Gweithfeydd Iolo Williams a Jane Davidson AC yn agor y Ganolfan Adnoddau Amgylcheddol newydd yn Y Gweithfeydd 21/05/2010 Bydd y ganolfan yn atyniad lleol a rhanbarthol fydd yn rhoi lle i ymwelwyr, plant ysgol a’r gymuned.
Lansio Canolfan Ymwelwyr 12 Miliwn yng Nghymru Lansio Canolfan Ymwelwyr 12 Miliwn yng Nghymru 26/03/2010 Bydd modd i’r cyhoedd gael cip ymlaen llaw ar ganolfan ymwelwyr gwerth £12 miliwn ym mis Gorffennaf eleni, cyn iddi gael ei lansio’n swyddogol yn 2011.
Cystadleuaeth cynllunio cartrefi eco – Yr enillydd Cystadleuaeth cynllunio cartrefi eco – Yr enillydd 06/11/2009 Cafodd tŷ effeithiol iawn o ran ynni a fydd yn cynhyrchu dros 80% yn llai o allyriadau carbon na thŷ newydd cyffredin ei ddewis fel enillydd cystadleuaeth bensaernïol Tŷ Goddefol Cymru.
Adfywio'n creu cyfleoedd gwaith yn y Gweithfeydd: Glynebwy Adfywio'n creu cyfleoedd gwaith yn y Gweithfeydd: Glynebwy 09/10/2009 Gareth Cadwallader a Leon Cale, sydd ill dau â chysylltiadau teuluol â'r hen weithfeydd dur yng Nglynebwy, yw'r gweithwyr lleol diweddaraf i elwa ar y gwaith adfywio mawr ar y safle hwn.
Tyfu Pridd a Hadu Porfa - Prosiect Arloesol yn y Gweithfeydd 17/09/2009 Mae’r gwaith o lasu Y Gweithfeydd: Glynebwy cyn safle'r gweithfeydd dur.
Cartrefi Dyfodol Cymru ar y rhestr fer am Wobrau Tai Cymru 2010 Cartrefi Dyfodol Cymru ar y rhestr fer am Wobrau Tai Cymru 2010 25/08/2009 Mae prosiect Cartrefi Dyfodol Cymru wedi sicrhau lle ar restr fer dan y categori Cynyddu Cynaliadwyedd Amgylcheddol.
Dylunio'r tŷ goddefol Cymreig - 6 thîm ar y rhestr fer mewn cystadleuaeth bensaernïaeth 25/08/2009 Mae 6 thîm ar y rhestr fer yn y gystadleuaeth bensaernïaeth i greu'r Tŷ Goddefol Cymreig gorau un - cartref fforddiadwy, cynaliadwy sy'n cynnwys mesurau arloesol i ddefnyddio ynni'n effeithlon ac i ragori'n amgylcheddol.
Cynllun gwefreiddiol yn creu cyffro newydd yn islawr y gweithfeydd 24/06/2009 Bydd hen islawr concrit, adfail diwydiannol o hen weithfeydd dur Glynebwy yn cael ei weddnewid gan ddau bensaer o Gymru a’i wneud yn ardd nodweddion eiconig ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2010.
Cystadleuaetyh Ddylunio: Chwilio am gartrefi eco-ragorol. 10/06/2009 Mae cystadleuaeth i ddylunio eco-gartrefi sy'n arbed ynni yn y ffordd fwyaf effeithiol wedi’i lansio yma yng Nghymru. Rhaid bod costau adeiladu’r eco-gartrefi hyn yn debyg i gostau adeiladu tai cyffredin.
Lansio cynlluniau ar gyfer atyniad i ymwelwyr gwerth 12 miliwn 09/02/2009 Bydd Swyddfa Cofnodion Gwent, sydd ag un o’r archifau mwyaf yng Nghymru, yn symud i Lynebwy lle bydd ei chasgliad hynod werthfawr yn gonglfaen atyniad ymwelwyr unigryw gwerth sawl miliwn o bunnoedd.
Cynllunio canolfan ymwelwyr fydd yn werth miliynau o bunnoedd yn Y Gweithfeydd: Glyn Ebwy 17/12/2008 Mae cais cynllunio i greu atyniad dynamig i ymwelwyr, fydd yn werth miliynau o bunnoedd, yn Y Gweithfeydd: Glynebwy, ar fin cael ei gyflwyno. Bydd yn nodi cam allweddol wrth weddnewid y Swyddfeydd Cyffredinol.
Cynlluniau i sicrhau y bydd yr hafan natur yn adnodd amgylcheddol. 17/11/2008 Mae darn bach o dir ynghanol un o’r prosiectau adfer tir diwydiant trwm mwyaf cymhleth yng Nghymru wedi cael ei ailfeddiannu gan natur ac mae’n mynd i fod yn safle i Ganolfan Adnoddau Amgylcheddol unigryw.
Penodi rheolwr busnes ar gyfer Y Gweithfeydd: Glynebwy 07/11/2008 Penodwyd Leanne Connor yn Rheolwr Busnes yn y Gweithfeydd: Glynebwy ac un o’i chyfrifoldebau allweddol fydd gweithio gyda chwmnïau lleol er mwyn eu helpu i sicrhau busnes newydd.
Cyfanswm o 23 miliwn wedi'i fuddsoddi mewn twristiaeth ym mlaenau'r cymoedd 09/10/2008 Pan fyddant wedi’u cwblhau, bydd y prosiectau'n creu 415 o swyddi newydd ac yn denu 355,000 o ymwelwyr ychwanegol.
Gwawr newydd i reilffordd Glyn Ebwy 11/08/2008 Dechreuodd y gwasanaeth bob awr rhwng Parkway Glynebwy a Chanol Caerdydd yn brydlon am 6.40am y bore yma ychydig cyn toriad wawr.
Gwerthu tir yn ddechrau da i’r Gweithfeydd 21/09/2007 Yr wythnos hon llofnodwyd a seliwyd cytundeb i werthu 13 erw o dir ar gyfer Ysbyty Aneurin Bevan.
Golau gwyrdd i’r Gweithfeydd 20/07/2007 Dyma ddechrau pennod newydd mewn prosiect sy'n unigryw o ran ei raddfa, ei uchelgais a chyflymder ei weithredu hyd yma.
Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.
Cylchlythyr y Gweithfeydd: Gwanwyn 2013 Cylchlythyr y Gweithfeydd: Gwanwyn 2013

Croeso i rifyn y Gwanwyn o gylchlythyr contractwyr Y Gweithfeydd.

Y Wlad a’r Dref Y Wlad a’r Dref

Mae’n hawdd i ddatblygiadau o’r maint hwn gael eu gwahanu oddi wrth eu hamgylchion, ond bydd Y Gweithfeydd yn cysylltu’r dref gyfan mewn ffyrdd nas gwelwyd erioed o’r blaen.

Y Weledigaeth Y Weledigaeth

O adfeilion yr hen waith dur, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Llywodraeth y Cynulliad yn gweithio gyda’i gilydd i greu gweledigaeth newydd ar gyfer Glynebwy.