RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Allborth RSS (Really Simple Syndication)

Mae'r RSS feeds yn golygu gallwch gael y wybodaeth wedi anfon atoch yn lle gorfod chwilio am y wybodaeth ar ein gwefan.

Fydd y newyddion diweddaraf yn cael ei anfon atoch.

Dewiswch o'r rhestr isod. Mae yna ganllawiau pellach gyferbyn.

Beth yw RSS?

Ystyr RSS yw 'Syndicetiad Syml Iawn' (Really Simple Syndication) ac mae'n sicrhau bod gwybodaeth yn gallu cael ei hanfon at ddefnyddiwr yn hytrach na bod y defnyddiwr yn gorfod chwilio am yr wybodaeth. Mae hyn yn golygu y gallwch gael y newyddion diweddaraf o'ch hoff wefannau heb orfod ymweld â hwy. Mae'n union fel tanysgrifio drwy'r post er mwyn derbyn eich hoff gylchgrawn.

Sut mae defnyddio RSS?

Er mwyn defnyddio RSS mae'n rhaid bodloni dau amod.

  1. Y cyntaf yw bod rhaid i ddefnyddwyr gael 'darllenydd newyddion RSS'. Mae'r rhaglen yn casglu gwybodaeth o wefannau RSS ac yn trosglwyddo'r wybodaeth honno yn destun a dolenni y mae'r defnyddiwr yn gallu pori ynddynt yn ei bwysau ei hun.
  2. Yr ail amod yw bod rhaid i'r wefan gael cyflenwad RSS sydd wedi'i sefydlu'n benodol i weithio gyda'r darllenydd newyddion RSS. Mae gan y mwyafrif o'r prif wefannau newyddion systemau o'r fath bellach a mae'n hawdd eu hadnabod drwy'r blwch oren sy'n dangos RSS neu XML yn union fel sydd i'w weld ar frig y dudalen hon.

Unwaith y bydd gennych becyn gwylio RSS, cliciwch yn y blwch oren er mwyn agor y dudalen RSS.

Sut mae cael pecyn gwylio RSS?

Mae nifer o wahanol fathau o ddarllenwyr newyddion RSS ar gael sy'n rhad ac am ddim, ac mae rhai ohonynt wedi'u rhestru isod:
(Bydd y dolenni yn eich trosglwyddo i wefannau allanol)

Mae eraill ar gael, chwiliwch am 'Free RSS readers' yn eich hoff chwilotwr.

 

Dewisch o'r dolenni isod:

Y Newyddion

Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.