RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Canolbwynt Busnes Bydd busnesau a menter yn chwarae rhan fawr yn nyfodol Y Gweithfeydd, rhan a fydd yn ychwanegu at lwyddiant parciau busnes a chanolfannau arloesedd sy’n bodoli’n barod yn yr ardal.

Yn Y Gweithfeydd ein nod yw ceisio sicrhau bod pobl a busnesau lleol yn cael rhan amlwg yn y gwaith o ddatblygu'r prosiect ac fel rhan o'r agenda cynaliadwy i sicrhau eu bod yn elwa ar y buddsoddiad sylweddol a wnaed.

Byddwn yn:

  • Gweithio gyda rhanddeiliaid i ganfod a mapio cyfleoedd i ddatblygu cadwyn gyflenwi leol
  • Ymgysylltu â chontractwyr ac asiantaethau haen gyntaf i fanteisio ar gyfleoedd posibl
  • Cysylltu'r busnesau lleol â'r prosiect a chyfleoedd posibl
  • Ymgysylltu â busnesau lleol wrth ddatblygu'r prosiect

I gofnodi diddordeb yn y cyfleoedd posibl i gael contract yn y dyfodol a fydd yn deillio o ddatblygu'r safle a chyfleoedd buddsoddi a fydd ar gael o bosibl, llenwch y ffurflen fusnes sydd i'w chanfod ar ochr dde'r dudalen hon a'i hanfon yn ôl trwy'r e-bost at leanne.connor@blaenau-gwent.gov.uk

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleoedd busnes sydd ar gael, cysylltwch â:

Leanne Connor
Rheolwr Busnes a Menter
Canolfan Adnoddau Busnes
Tafarnaubach Ystad ddiwydiannol
Ffôn: 01495 355720

Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.
Swyddi Swyddi

Rydym wedi dechrau chwilio am bobl i lenwi swyddi adeiladu, ac er mwyn ceisio dod o hyd i bobl leol ar.

Cystadleuaeth cynllunio cartrefi eco – Yr enillydd Cystadleuaeth cynllunio cartrefi eco – Yr enillydd

Cafodd tŷ effeithiol iawn o ran ynni a fydd yn cynhyrchu dros 80% yn llai o allyriadau carbon na thŷ newydd cyffredin ei ddewis fel enillydd cystadleuaeth bensaernïol Tŷ Goddefol Cymru.

Ffurflen i fusnesau Ffurflen i fusnesau

Llenwch ein ffurflen i fusnesau er mwyn cofrestru i ddangos eich diddordeb mewn cyfleoedd posibl yn y dyfodol i gael gwaith ar gontract yn y Gweithfeydd.