RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Y Gymuned Os yw gwerthoedd cymunedol mor bwysig i chi ag i bobl Blaenau Gwent, yna mae gan y Gweithfeydd lawer i’w gynnig.

Mae cynnwys y gymuned yn chwarae rhan bwysig wrth siapio agweddau ar y prosiect. Yn yr un ffordd ag yr oedd y gweithfeydd dur yn ganolbwynt i'r gymuned, rydym eisiau datblygu'r Gweithfeydd yn lle sy'n perthyn i'w gymuned, ac i'r gymuned fod yn rhan o ddatblygu hyn.

Rydym yn ymgysylltu ag amrywiaeth fawr o grwpiau i ddatblygu a rhoi ar waith weithredoedd a fydd yn cryfhau prosiect Y Gweithfeydd a rhoi perchnogaeth i'r gymuned. Er enghraifft, cymerodd plant o ysgolion Blaenau Gwent ran mewn plannu coed yng Nghanol y Cwm. Cyn hynny, roedd yr ardal hon hefyd wedi cael ei chynllunio gan athrawon o'r ysgolion. 

Rydym yn gweithio gydag athrawon i ddatblygu pecynnau addysg a fydd yn cynorthwyo â chyflenwi'r cwricwlwm mewn ysgolion. Edrychwch ar ein prosiectau presennol a'n prosiectau blaenorol drwy ddefnyddio'r ddewislen ar y chwith.

Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.
Swyddi Swyddi

Rydym wedi dechrau chwilio am bobl i lenwi swyddi adeiladu, ac er mwyn ceisio dod o hyd i bobl leol ar.