RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Y Gwaith Datblygu Bydd y gwaith datblygu ar safle’r Gweithfeydd yn cael ei wneud yn raddol dros nifer o flynyddoedd. Mae gwybodaeth ar gael yma am bob prosiect ac am hynt y gwaith.

Dewiswch o'r rhestr isod i gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau sy'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd.

Blaenau Gwent Parth Dysgu Blaenau Gwent Parth Dysgu 16/08/2013 Y Parth Dysgu yw cam cyntaf y cynllun trawsnewidiol i ddarparu dysgu’r 21ain ganrif ar safle’r Gweithfeydd.
Ysbyty Aneurin Bevan Ysbyty Aneurin Bevan 16/08/2013 Ysbyty newydd Blaenau Gwent gwerth £60 miliwn yw'r prosiect adeiladu mawr cyntaf yn Y Gweithfeydd.
Y Ganolfan Adnoddau Amgylcheddol Y Ganolfan Adnoddau Amgylcheddol 16/08/2013 Bydd y Ganolfan Adnoddau Amgylcheddol (y Ganolfan) yn gyfleuster addysgol i alluogi plant lleol a'r gymuned i ddysgu mwy am dreftadaeth ac ecoleg y safle.
Y Swyddfeydd Cyffredinol Y Swyddfeydd Cyffredinol 16/08/2013 Y Swyddfeydd Cyffredinol, sy’n adeilad rhestredig gradd II, yw un o’r unig adeiladau sydd ar ôl ar y safle sy’n ein hatgoffa o’r hen waith dur.
Parc Gwlyptir y Dyffryn Canolog Parc Gwlyptir y Dyffryn Canolog 16/08/2013 Mae llethrau’r Dyffryn Canolog wedi cael eu hailbroffilio, fel eu bod yn goleddfu’n naturiol tua phen deheuol y safle sy’n arwain at y Parc Gwlyptir.
Eisteddfod 2010 Eisteddfod 2010 16/08/2013 Bydd Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd yn cael ei chynnal ar safle’r Gweithfeydd, Glynebwy rhwng 31 Gorffennaf a 7 Awst 2010.
Yr Isloriau Yr Isloriau 16/08/2013 Mae gan y safle 9 islawr, sef yr hyn sy'n weddill o'r hen waith dur ar y safle. Maent yno i atgoffa pobl yn barhaol o'i dreftadaeth diwydiannol.
Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.