RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Y Dyfodol Gwyrddach Mae effaith cynhesu byd-eang yn effeithio’n gynyddol ar ein bywydau. Os ydych chi fel ni ac yn cydnabod bod angen i ni weithredu’n awr i wneud gwahaniaeth, yna byddwch am ddarganfod mwy am sut y gall Y Gweithfeydd eich helpu chi i wneud eich rhan.

Cymwysterau Y Gwaith 'gwyrdd ar hyn o bryd o dan adolygiad, ond gallant gynnwys:

  • Tai cydnaws â'r amgylchedd
  • Canolbwynt ynni canolog
  • Safonau uchel o ystyriaeth amgylcheddol
  • Ymrwymiad i gynnal bywyd gwyllt yn yr ardal
  • Datblygiad amgylcheddau naturiol
Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.
Y Lleoliad Y Lleoliad

Yma mae manylion am sut i gyrraedd Y Works.

Y Gymuned Y Gymuned

Os yw gwerthoedd cymunedol mor bwysig i chi ag i bobl Blaenau Gwent, yna mae gan y Gweithfeydd lawer i’w gynnig.