RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Swyddi Rydym wedi dechrau chwilio am bobl i lenwi swyddi adeiladu, ac er mwyn ceisio dod o hyd i bobl leol ar.

Mae'r Rheolwr Cyflogaeth yn gweithio yn Swyddfa'r Prosiect, ac yn ogystal â'ch helpu i ddod o hyd i waith ar y safle, gall hefyd roi gwybodaeth a chyngor i chi ar sut i fynd ati i gael hyfforddiant ym maes sgiliau adeiladu.

Rydym yn gallu cynorthwyo gyda:

• Helpu pobl i ddod o hyd i waith ar y safle
• Rhoi gwybodaeth a chyngor ar sut i fynd ati i gael hyfforddiant ym maes sgiliau adeiladu
• Rhoi cymorth i ddod o hyd i'r cymwysterau proffesiynol priodol
• Rhoi gwybodaeth am yr holl waith adeiladu yn ardal Blaenau'r Cymoedd
• Cynnig siop swyddi ar y safle
• Cynnig cronfa ddata paru sgiliau y gall cyflogwyr ei defnyddio i weld a yw sgiliau pobl yn cyfateb i'r meini prawf ar gyfer swyddi

Os hoffech gofrestru i chwilio am waith, mae croeso i chi gysylltu â:

Lisa Meredith
Swyddfa Gyffredinol
Steelworks Road, Glyn Ebwy
NP23 6YL
01495 354706

wybodaeth am y swyddi sydd ar gael yn y Works cwblhewch y ffurflen ymholiadau sydd i'w chanfod ar ochr dde'r dudalen hon a'i dychwelyd at Lisa.Meredith@blaenau-gwent.gov.uk.

Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.
Cystadleuaeth cynllunio cartrefi eco – Yr enillydd Cystadleuaeth cynllunio cartrefi eco – Yr enillydd

Cafodd tŷ effeithiol iawn o ran ynni a fydd yn cynhyrchu dros 80% yn llai o allyriadau carbon na thŷ newydd cyffredin ei ddewis fel enillydd cystadleuaeth bensaernïol Tŷ Goddefol Cymru.

Ffurflen Ymholiadau Ffurflen Ymholiadau

Lawrlwythwch ein ffurflen ymholiadau i gael rhagor o wybodaeth am y swyddi sydd ar gael yn Y Gweithfeydd.