RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Y Lleoliad Yma mae manylion am sut i gyrraedd Y Works.

Ffyrdd

Mae'r Gweithfeydd ar yr A4046 ar Steelworks Road sy'n arwain at yr A467 ac i lawr at gyffordd 28 ar yr M4. Mae Llundain a Chanolbarth Lloegr ryw 2.5 awr o daith i ffwrdd.

Rheilffyrdd

Gyda datblygiad yr orsaf reilffordd newydd ar gyfer Y Gweithfeydd, dim ond taith fer ar y trên sydd i Gaerdydd. Oddi yma gellir cyrraedd Llundain a Chanolbarth Lloegr o fewn 2.5 awr. Mae gwasanaethau rheolaidd i gyrchfannau mawr eraill hefyd ar gael trwy gyswllt rheilffordd Glynebwy - Caerdydd. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.thetrainline.com neu www.arrivatrainwales.co.uk

Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.
Y Wlad a’r Dref Y Wlad a’r Dref

Mae’n hawdd i ddatblygiadau o’r maint hwn gael eu gwahanu oddi wrth eu hamgylchion, ond bydd Y Gweithfeydd yn cysylltu’r dref gyfan mewn ffyrdd nas gwelwyd erioed o’r blaen.

Y Dyfodol Gwyrddach Y Dyfodol Gwyrddach

Mae effaith cynhesu byd-eang yn effeithio’n gynyddol ar ein bywydau. Os ydych chi fel ni ac yn cydnabod bod angen i ni weithredu’n awr i wneud gwahaniaeth, yna byddwch am ddarganfod mwy am sut y gall Y Gweithfeydd eich helpu chi i wneud eich rhan.