RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Cylchlythyr y Gweithfeydd: Gwanwyn 2013

Diben y cylchlythyr yw rhoi gwybod i chi am gynnydd y contractwyr ar y safle. Ers ein cylchlythyr blaenorol diwethaf, gwnaed cynnydd sylweddol yn Y Gweithfeydd. Mae'r Maes Parcio Amllawr yn awr ar agor i'r cyhoedd. Cysylltwyd rhai o'r cyfleusterau a orffennwyd yn Y Gweithfeydd megis Hafan Dysgu Blaenau Gwent a'r Swyddfa Gyffredinol gyda'r Ganolfan Ynni. Mae'r cynllun ffyrdd yn ne'r safle'n mynd rhagddo'n dda. Mae'r Ganolfan Chwaraeon a Chyfnod Uwchradd Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr ar y llwybr i agor ym Medi 2013. Bu'r tîm ymgysylltu yn gweithio'n galed i hyrwyddo'r Ganolfan Chwaraeon newydd gyda heriau ffitrwydd

Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.