RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Y Wlad a’r Dref Mae’n hawdd i ddatblygiadau o’r maint hwn gael eu gwahanu oddi wrth eu hamgylchion, ond bydd Y Gweithfeydd yn cysylltu’r dref gyfan mewn ffyrdd nas gwelwyd erioed o’r blaen.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Rheilffordd halio a llwybr yn cysylltu'r Gweithfeydd â chanol tref Glynebwy
  • Llwybr seiclo a llwybr troed y bont sy'n cysylltu'r Gweithfeydd â Thŷ Llwyn
  • Gorsaf reilffordd newydd yn cysylltu Blaenau Gwent â Chaerdydd a thu hwnt
  • Cysylltiad â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog drwy ganolfan ymwelwyr y Gweithfeydd.
Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.
Y Dyfodol Gwyrddach Y Dyfodol Gwyrddach

Mae effaith cynhesu byd-eang yn effeithio’n gynyddol ar ein bywydau. Os ydych chi fel ni ac yn cydnabod bod angen i ni weithredu’n awr i wneud gwahaniaeth, yna byddwch am ddarganfod mwy am sut y gall Y Gweithfeydd eich helpu chi i wneud eich rhan.