RSS Argarffu Maint Testun: A | A | A | A
Y Weledigaeth O adfeilion yr hen waith dur, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Llywodraeth y Cynulliad yn gweithio gyda’i gilydd i greu gweledigaeth newydd ar gyfer Glynebwy.

Mae'r Gweithfeydd yn weledigaeth newydd ar gyfer dyfodol Glyn Ebwy a Blaenau Gwent. Bydd safle'r hen weithfeydd dur yn cael ei adfywio er mwyn creu datblygiad ffyniannus ac unigryw a fydd yn dod â buddiannau hirdymor i'r ardal, gan greu lle cyffrous i bobl fyw, dysgu, gweithio a chwarae ynddo. Bydd cysylltiadau rhwng y safle a'r dref ac adeiladau pwysig eraill.

Was this information useful?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Take a moment to tell us how we could improve this page, but please don't leave any personal details like your name or address. This information is for comments only and you will not receive a response.
Canolbwynt Busnes Canolbwynt Busnes

Bydd busnesau a menter yn chwarae rhan fawr yn nyfodol Y Gweithfeydd, rhan a fydd yn ychwanegu at lwyddiant parciau busnes a chanolfannau arloesedd sy’n bodoli’n barod yn yr ardal.

Yr Antur Yr Antur

Gyda chymaint o dir garw a chefn gwlad ysblennydd o’ch cwmpas, byddai’n anodd i chi beidio â bod yn fentrus yn Y Gweithfeydd.